Nie ma składek wypadkowych od świadczącego zlecenie w domu

Rzeczpospolita , autor: Jan Jerzy Kowal , oprac.: GR

lut 25, 2009


NIE MA SKŁADEK WYPADKOWYCH OD ŚWIADCZĄCEGO ZLECENIE W DOMU
Rzeczpospolita / 25.02.2009 / Autor: Jan Jerzy Kowal

Jeśli jako miejsce prowadzenia własnej działalności wskazałeś cały kraj, twój zleceniobiorca wykonujący usługi w domu nie podlega ubezpieczeniu wypadkowemu.

Nie jest nim również objęty w tych okolicznościach zleceniobiorca, który jeździ w celach służbowych po całym kraju, ale nie pracuje w głównym zakładzie pracodawcy. Wynika tak z wyroku Sądu Najwyższego z 20 maja 2008 r. (II UK 291/07).

Miejsce prowadzenia działalności ma znaczenie przy ustalaniu obowiązku podlegania temu ubezpieczeniu. Nie korzystają z niego min. zleceniobiorcy świadczący pracę poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności zleceniodawcy. Przesądza o tym art 12 ust 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.). Ubezpieczeniu wypadkowemu nie można podlegać dobrowolnie.
 
Według ZUS praktycznie każdy zleceniobiorca zatrudniany przez taki zakład podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, w tym pracujący w domu, pod warunkiem, oczywiście, że jest objęty z tytułu tej umowy cywilnej ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi obowiązkowo bądź dobrowolnie. Aby więc ustalić obowiązek ubezpieczenia wypadkowego, ZUS bierze pod uwagę również faktyczne miejsce prowadzenia działalności przez zleceniodawcę.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 25 lutego 2009 r.