Czy trzeba naliczać składki od trzynastki wypłaconej rodzinie zmarłego pracownika?

Gazeta Prawna , autor: Dorota Twardo , oprac.: GR

lut 26, 2009


CZY TRZEBA NALICZAĆ SKŁADKI OD TRZYNASTKI WYPŁACONEJ RODZINIE ZMARŁEGO PRACOWNIKA?
Gazeta Prawna / 26.02.2009 / Autor: Dorota Twardo

W przypadku śmierci pracownika do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawniona jest żona zmarłego pracownika oraz członkowie jego rodziny, którzy spełniają warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej.

Wynagrodzenie pracownika i inne wypłaty (np. ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, trzynastka) przekazywane po jego śmierci członkom rodziny nie wchodzą do podstawy wymiaru składek. Z tego względu dodatkowe wynagrodzenie roczne, które zostaje przekazane rodzinie zmarłego pracownika, nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.  Środki te są bowiem traktowane jako masa spadkowa, od której nie odprowadza się składek.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 26 lutego 2009 r.