Podatek od nieruchomości nie zwiększa wartości inwestycji

Rzeczpospolita , autor: Antoni Dąbrowski , oprac.: GR

mar 8, 2009


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NIE ZWIĘKSZA WARTOŚCI
Rzeczpospolita / 05.03.2009 / Autor: Antoni Dąbrowski

Podatek od nieruchomości nie może być potraktowany jako koszt wytworzenia budynku. Nie jest to wydatek ponoszony w związku z budową – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 26 lutego 2009 r. (II FSK1607/07, II FSK9/08).

Zarówno podatek od nieruchomości, jak i opłaty za użytkowanie gruntu i ubezpieczenie obiektu w czasie budowy oraz wydatki związane z uregulowaniem stanu prawnego gruntów ponoszone w trakcie inwestycji nie są ponoszone w celu wytworzenia środka trwałego, ale w związku z samym faktem posiadania nieruchomości. Nie stanowią zatem innego kosztu, o którym mowa w art. 16g ust. 4 ustawy podatkowej, który daje się zaliczyć do wartości wytworzonego środka trwałego.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 5 marca 2009 r.