BĘDZIE WYŻSZA SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA NIEKTÓRYCH GRUP DZIAŁALNOŚCI!
www.aktualnoscikadrowe.pl / 19.03.2009

Kategorię ryzyka dla grup działalności w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego, dostępne w dniu 31 stycznia danego roku dotyczące wypadkowości i zagrożeń, ustala się na okres nie dłuższy niż 3 lata składkowe. Oznacza to, że począwszy od roku składkowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2009 r. dla poszczególnych grup działalności powinny być ogłoszone nowe kategorie ryzyka.

Wzrost składki wypadkowej

Zmiana kategorii ryzyka i wzrost stopy procentowej nastąpi w 5 grupach działalności:

 – rolnictwo, łowiectwa i leśnictwo wzrost z 2,00% do 2,53% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe,
 
– produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru i działalności publikacyjnej i poligraficznej a także produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych wzrost z 1,20% do 1,47%,

– handel hurtowy i detaliczny wzrost z 0,93% do 1,47%,
 
– hotele i restauracje wzrost z 0,67% do 0,93%.

Obniżenie składki wypadkowej

W przypadku 7 grup działalności efektem zmiany kategorii ryzyka jest obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe:

– rybactwo z 2,80% do 1,73%,
 
– górnictwo surowców energetycznych obniżka z 3,60% do 3,33%,

– produkcja drewna i wyrobów z drewna obniżka z 3,06% do 2,80%,

– wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych obniżka z 1,73% do 1,47%,

– produkcja wyrobów chemicznych obniżka z 2,26% do 1,73%,

– produkcja maszyn i urządzeń obniżka z 2,26% do 2,00%

– edukacja obniżka z 1,20% do 0,93%.

Opracowanie: Adam Banaszek