Odpowiedź Prezesa Zarządu PFRON na komentarz Rzeczpospolitej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , autor: Wojciech Skiba , oprac.: GR

mar 30, 2009


Ksiądz Isakowicz-Zaleski bez dotacji – odpowiedź Prezesa Zarządu PFRON na komentarz Igora Jankego: „Czemu odebrano dotację Fundacji im. Brata Alberta” (Rzeczpospolita, 27 marca 2009).


Szanowny Panie Redaktorze,

dzisiejszą publikację dziennika „Rzeczpospolita” traktuję jako niedopuszczalną próbę wywarcia nacisku na Zarząd Funduszu. Pana komentarz może sugerować Czytelnikom, że powinniśmy złamać obowiązujące prawo, w tym dyscyplinę finansów publicznych, przyznając dofinansowanie wskazanej przez Pana fundacji bez żadnej podstawy prawnej, z pominięciem wyników postępowania konkursowego.

Do tej pory uznawałem media za ten element życia publicznego, który służy przestrzeganiu tak ważnych zasad przejrzystości, konkurencyjności i równości podmiotów. Okazuje się jednak, że nastąpiła zamiana ról i to moi urzędnicy muszą tłumaczyć niektórym dziennikarzom „Rz”, że zasada „równi i równiejsi” nie ma racji bytu w demokratycznym państwie prawa.

W szczególności oznacza to, że dofinansowania w postępowaniach konkursowych przyznawane są na jednakowych zasadach, w oparciu wyłącznie o jakość złożonych wniosków wszystkich uczestniczących w nich podmiotów. Rzeczą smutną jest, że moi pracownicy muszą walczyć, aby dotyczyło to wszystkich organizacji, a nie tylko uznawanych za mniej ważne przez redakcje popularnych dzienników.

Podjęcie sugerowanej przez Pana decyzji oznaczałoby nierówne traktowanie podmiotów z powodów nieformalnych i pozamerytorycznych. Takie podejście nazywa się klientelizmem i jest jednym z rodzajów korupcji.

Z poważaniem

dr Wojciech Skiba
Prezes Zarządu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

materiał opublikowany w Rzeczpospolitej >>