Ulga na leki powyżej 100 zł

Gazeta Prawna , autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

mar 31, 2009


ULGA NA LEKI POWYŻEJ 100 ZŁ

Gazeta Prawna / 30.03.2009 / Autor: Ewa Matyszewska

Osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i czasowo muszą przyjmować leki, mogą odliczyć od dochodu wydatki poniesione na ich zakup. Ulga na leki liczona jest jako kwota stanowiąca nadwyżkę między faktycznie poniesionymi wydatkami w miesiącu a kwotą 100 zł. Oznacza to, że z ulgi można skorzystać tylko wtedy, gdy w danym miesiącu wydamy na leki więcej niż 100 zł.

Z odliczenia może korzystać także rodzina osoby niepełnosprawnej i może ona odliczyć od dochodu wydatki poniesione na zakup leków, jeśli na jej utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne. Odliczenia można dokonać wtedy, gdy w roku podatkowym dochody osób niepełnosprawnych pozostających na utrzymaniu rodziny nie przekraczają kwoty 9120 zł.

Osoba niepełnosprawna, która chce od swojego dochodu odliczyć wydatki na leki, musi posiadać orzeczenia o niepełnosprawności oraz stosowne zaświadczenie od lekarza specjalisty.

Dowodem potwierdzającym fakt zakupu lekarstw jest wydany przez aptekę rachunek lub faktura. Należy zebrać dokumenty z całego roku, po to by móc obliczyć kwotę odliczenia.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 30 marca 2009 r.