Nagroda wypłacana podczas choroby jest oskładkowana

Rzeczpospolita , autor: Michał Jakubowski , oprac.: GR

kwi 5, 2009


NAGRODA WYPŁACANA PODCZAS CHOROBY JEST OSKŁADKOWANA
Rzeczpospolita / 03.04.2009 / Autor: Michał Jakubowski

Okoliczność, że nagroda roczna jest wypłacana w okresie, w którym pracownik jest chory i pobiera zasiłek chorobowy, nie ma żadnego znaczenia dla jej oskładkowania. Nie przysługuje bowiem za okres choroby, tylko za okres wcześniejszy, w którym praca była wykonywana. Wobec tego składki muszą być przez płatnika naliczone i opłacone nie tylko na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ale i na Fundusz Pracy oraz ewentualnie na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (jeżeli pracodawca jest przedsiębiorcą).
 
Składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika powinny być naliczane i opłacane od wypłaconego mu w danym miesiącu przychodu z tytułu stosunku pracy, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak stanowi art. 18 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.), dalej ustawa systemowa. Dotyczy to każdego rodzaju przychodu, który zostanie wypłacony lub postawiony do dyspozycji podwładnego w okresie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, za który składany jest raport. 

Na liście przychodów zwolnionych z oskładkowania nie ma nagrody rocznej. Należy więc od niej naliczyć oraz opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 3 kwietnia 2009 r.


Budzące wątpliwości zagadnienia dotyczące naliczania wynagrodzeń i zasiłków są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza (Olsztyn i Gdańsk)
zobacz więcej
>>