Premie pieniężne trzeba rozliczać

Rzeczpospolita , autor: JB , oprac.: GR

kwiecień 7, 2009


PREMIE PIENIĘŻNE TRZEBA ROZLICZAĆ
Rzeczpospolita / 07.04.2009 / Autor: JB

Skoro premia pieniężna jest związana z określonymi świadczeniami kontrahentów i stanowi wynagrodzenie za wykonanie określonych usług, powinni oni wystawić faktury VAT.
Wynika tak z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 13 marca 2009 r.(PPP1-443-77/09-2/PR).

Premia jest zapłatą wynagrodzenia za usługę oraz podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Tym samym po wykonaniu usługi przez kontrahenta spółka powinna otrzymać fakturę VAT.

VAT objęta jest odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, zgodnie z ustawą o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. 

Premia pieniężna jest związana ze świadczeniami kontrahentów, tym samym stanowi wynagrodzenie za wykonywanie określonych usług. W takiej sytuacji kontrahenci obowiązani są wystawiać spółce faktury VAT.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 7 kwietnia 2009 r.