Umowa zlecenia z drugim pracodawcą

ZUS , autor: ZUS , oprac.: GR

kwi 13, 2009


UMOWA ZLECENIA Z DRUGIM PRACODAWCĄ

Czy pracownik wykonujący umowę zlecenia zawartą z innym podmiotem niż własny pracodawca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu?

Odpowiedź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Według art. 9 ust. 1 i 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, pracownik wykonujący jednocześnie umowę zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym ze stosunku pracy. Natomiast z tytułu wykonywania umowy zlecenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe mają dla niego charakter dobrowolny, jeżeli podstawa wymiaru składek ze stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Tym samym, jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym również z tytułu wykonywania umowy zlecenia.


Trudne zagadnienia dotyczące prowadzenia spraw pracowniczych są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza (Olsztyn i Gdańsk)
zobacz więcej >>