Rodzinie należy się niepobrana emerytura zmarłego męża lub żony
Rzeczpospolita / 14.04.2009 /

W razie śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenia określone ustawą o emeryturach i rentach z FUS, czyli m.in. emeryturę, świadczenia należne jej do dnia śmierci ZUS wypłaca małżonkowi, dzieciom, z którymi prowadziła wspólne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku- małżonkowi i dzieciom, z którymi osoba ta nie prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego, a gdy i takich nie ma – innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawała ta osoba. Rodzina dostanie więc emeryturę należną zmarłemu oraz zasiłek pogrzebowy.
Roszczenia o wypłatę zasadniczo wygasają po upływie 12, miesięcy od dnia śmierci osoby, której one przysługiwały.

Podstawa prawna:
– art. 77 i 136 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz. U. Z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.).

Opracowanie: Ewa Suszek

Wiecej w Rzeczpospolitej z 14.04.2009 r.