Konsekwencje podjęcia pracy.

Gazeta Prawna , autor: Marek Opolski , oprac.: GR

kwi 21, 2009

Konsekwencje podjęcia pracy.
GAZETA PRAWNA (2009-04-21) autor: MAREK OPOLSKI
 

 

Od 1 marca 2009 r. niższa graniczna kwota przychodu dla zarobkujących emerytów i rencistów wzrosła o 89,60 zł.

Jeśli świadczeniobiorca osiąga przychód w wysokości nie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, emerytura lub renta przysługuje mu w pełnej wysokości. W przypadku osiągania wyższego przychodu, ale nie przekraczającego 130% tego wynagrodzenia, świadczenie podlega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia ustaloną dla emerytury lub renty w danym okresie.
Jeżeli natomiast emeryt lub rencista osiąga przychód w wysokości przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, przysługujące mu świadczenie podlega zawieszeniu.

PODSTAWA PRAWNA
Art. 104 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Opracowanie: Ewa Suszek

Wiecej w Gazecie Prawnej z 21.04.2009 r.