Można się leczyć, starając się o emeryturę lub rentę.
RZECZPOSPOLITA (2009-04-18)

 

Osoby pobierające emeryturę lub rentę są obowiązkowo ubezpieczone zdrowotnie z tego tytułu. Inaczej jest, gdy dana osoba stara się o jedno z tych świadczeń, ale nie jest już ubezpieczona np. z umowy o pracę. Osoba z okresową rentą z tytułu niezdolności do pracy, starająca się ponownie o rentę (po zaprzestaniu wypłacania renty), przestaje być więc ubezpieczona w NFZ. Jednak zgodnie z art. 67 ustawy zdrowotnej osoba ubiegająca się o emeryturę lub rentę, mimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia, ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń. Może się więc darmowo leczyć jak pozostali ubezpieczeni w NFZ.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 18.04.2009 r.