Wierzyciel powinien się interesować możliwością wyegzekwowania należności

Rzeczpospolita , autor: Izabela Lewandowska , oprac.: GR

kwi 28, 2009

Wierzyciel powinien się interesować możliwością wyegzekwowania należności
RZECZPOSPOLITA (2009-04-28) autor: IZABELA LEWANDOWSKA

 

Wierzyciele mogą domagać się pieniędzy od członków zarządu spółki z o.o., nawet wtedy, gdy dług wobec niej jest przedawniony, co potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 8 kwietnia 2009 r. (VCSK 285/08).

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce z o.o. okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają osobiście i solidarnie za jej zobowiązania. Członek zarządu może się uwolnić od tej odpowiedzialności, jeśli we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości, jeśli nie był winny niezgłoszenia tego wniosku albo pomimo niezgłoszenia go wierzyciel nie poniósł szkody.

Kwestię odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. (i akcyjnej) za jej zobowiązania wobec fiskusa, w tym za należności celne, normuje art. 116 ordynacji podatkowej. Orzeka o niej nie sąd, ale organ podatkowy w decyzji adresowanej do członka zarządu.
Fiskus może wydać przeciwko członkowi zarządu decyzję ustalającą jego odpowiedzialność za zalegle podatki należne od spółki z o.o. (a także akcyjnej), jeśli egzekucja prowadzona przeciwko niej okazała się bezskuteczna. Pokrywają się też w większości wskazane w art. 299 k.s.h. i art. 116 ordynacji sytuacje, w których członek zarządu może się uwolnić od tej odpowiedzialności.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 28.04.2009 r.