Przeglądy i zakupy części nie mają charakteru nabycia towarów używanych
RZECZPOSPOLITA (2009-04-28)

Art. 120 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że dla podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez niego dla celów działalności lub importowanych w celu odsprzedaży podstawą opodatkowania VAT jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia pomniejszoną o kwotę podatku.

Brak prawa do odliczenia podatku nauczonego z tytułu zakupionych przez wnioskodawcę towarów i usług dotyczy jedynie przypadków, gdy nabył on towar używany, którego dostawa podlegała opodatkowaniu w systemie marży. Nabywca towaru nie ma bowiem prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu opodatkowania marży.

Podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu usług i towarów, np. przeglądów technicznych, części czy paliwa wykorzystywanych następnie do serwisów przedsprzedażowych, mimo, że np. sprzedaż samochodu następuje w systemie marży. Części te nie mają bowiem charakteru towarów używanych w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, których dostawa mogłaby podlegać opodatkowaniu w systemie marży, a w konsekwencji wpływać na prawo do odliczenia podatku naliczonego.

 

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 28.04.2009 r.