Gdy decyzja jest uzasadniona, strata będzie kosztem

Rzeczpospolita , autor: BON , oprac.: GR

kwi 29, 2009

Do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie wydatki, zarówno te bezpośrednie, jak i pośrednio związane z przychodami, jeśli zostały one prawidłowo udokumentowane.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych. Natomiast w myśl art. 23 ust. 1 pkt 6 tej ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli utraciły one przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności.

Jeżeli następuje likwidacja środka trwałego bez zmiany przez podatnika rodzaju działalności, a likwidacja była konieczna ze względów gospodarczych i uzasadniona ekonomicznie, wówczas strata z tego tytułu jest kosztem uzyskania przychodów.

Część wartości środka trwałego, od której nie dokonano odpisów amortyzacyjnych, jest stratą, która może być kosztem uzyskania przychodu. Podobnie za koszt można uznać koszty usług obcych poniesione w związku z likwidacją. Będą one rozliczane w dacie ich poniesienia, bo stanowią koszty pośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.