Na podstawie art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od miesiąca do 24 miesięcy.

W okresie zawieszenia działalności podatnicy mogą odliczać podatek naliczony na zasadach ogólnych, a więc w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych (zob. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).
Odliczony podatek naliczony może być na gruncie obecnie obowiązujących przepisów wykazywany do zwrotu na rachunek bankowy. Zwrot taki przysługuje na umotywowany wniosek podatnika w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia, tj. deklaracji VAT.

Podstawa prawna:
– ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.)
– ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 555 ze zm.)

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z dn. 7.05.2009 r.