Nie będzie inspektora ppoż. w firmie

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

maj 11, 2009


Wszystkie firmy, z wyjątkiem tych, które zatrudniają wyłącznie pracowników niepełnosprawnych lub młodocianych, będą musiały wyznaczać pracowników odpowiedzialnych za zwalczanie pożarów i ewakuację. Osoby te nie będą musiały, tak jak obecnie, posiadać uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej. Wystarczy, że ukończą zwykłe przeszkolenie bhp.


Tak wynika z nowelizacji kodeksu pracy, którą przyjął już Sejm i przekazał do dalszych prac w Senacie. Nowe przepisy mogą więc zacząć obowiązywać jeszcze w czerwcu tego roku. Do tej pory firmy w praktyce i tak nie muszą zatrudniać inspektorów ochrony przeciwpożarowej, gdyż Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała, że do uchwalenia zmian nie będzie karać pracodawców za niewypełnienie tego obowiązku.

Posłowie przegłosowali poprawkę do projektu nowelizacji k.p., zgodnie z którą, jeśli pracodawca zatrudnia wyłącznie osoby niepełnosprawne lub młodocianych, sam będzie mógł odpowiadać za udzielenie pierwszej pomocy, ochronę przeciwpożarową lub ewakuację z miejsca pracy.

Sejm odrzucił natomiast drugą poprawkę, zgodnie z którą takie samo uprawnienie miało przysługiwać pracodawcom, którzy zatrudniają mniej niż 20 osób.

Przedsiębiorca, który nie przebywa stale w zakładzie pracy, powinien wskazać osoby, które po ogólnym przeszkoleniu z bhp i przepisów przeciwpożarowych będą wiedziały, jak zachować się w sytuacji zagrożenia pożarem.

Problemem dla firm może być ustalenie, jakie obowiązki ma wykonywać taki pracownik. Może się bowiem zdarzyć, że firma będzie musiała wyznaczyć osobę do zwalczania pożarów, choć nie odpowiada ona za ochronę przeciwpożarową w budynku, w którym mieści się jej siedziba (bo tylko wynajmuje pomieszczenia pracy od właściciela obiektu).

Liczba pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji oraz do udzielania pierwszej pomocy, ich przeszkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom zagrożeń występujących w danej firmie.

Problem z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za te kwestie będą mieli np. ci pracodawcy, których podwładni nie pracują w jednym miejscu – np. właściciele firm transportowych, którzy zatrudniają kilku kierowców.


Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 11 maja 2009 r.


Obowiązki pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza
zobacz więcej >>