Zamiast krócej, na zmiany trzeba czekać dłużej

Rzeczpospolita , autor: Katarzyna Popławska , oprac.: GR

maj 14, 2009


Przedsiębiorca, u którego zmieniają się dane podlegające wpisowi do KRS, nie powiadomi o nich – tak jak dotychczas – innych urzędów w ciągu jednego dnia. Musi zrobić to za pośrednictwem sądu.

Zasada jednego okienka w założeniu ustawodawcy miała znacznie ułatwić procedurę dokonywania zmian danych przedsiębiorców podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Do końca marca 2009 r. przedsiębiorca, który zmienił dane podlegające wpisowi w KRS, samodzielnie powiadamiał pozostałe urzędy o zaistnieniu zmiany, po uprzednim wpisie do KRS.
 
31 marca 2009 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące rejestracji przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od tego momentu zmiana za pośrednictwem sądu jest obligatoryjną drogą.

Zgodnie z nowelizacją obowiązuje zasada jednego okienka. Oznacza to, że dokonując wpisu lub zmiany, został wprowadzony obowiązek, aby do wniosku do KRS załączyć wszystkie wnioski i zgłoszenia niezbędne do pełnej rejestracji przedsiębiorcy. Dzieje się to jednak kosztem wydłużenia czasu, w którym zmiany te są wprowadzane.


Wypełniając wnioski i zgłoszenia aktualizacyjne, należy korzystać z aktualnych formularzy dostępnych w siedzibie sądu rejestrowego oraz poszczególnych urzędów. Druki można również pobrać z Internetu.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 14 maja 2009 r.