Do 1 czerwca wpłać ratę na fundusz socjalny

Rzeczpospolita (2009-05-20), autor: Jadwiga Sztabińska , oprac.: GR

maj 21, 2009

1 czerwca upływa termin przekazania równowartości 75 proc. odpisów na konto zfśs. Wyjątkowo o dzień później niż zazwyczaj.

W tym roku ustawowy termin na przekazywanie pierwszej puli pieniędzy na rachunek bankowy zakładowego funduszu socjalnego przypada 31 maja – w niedzielę, czyli dzień wolny od pracy. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 115 kodeksu cywilnego, termin przesuwa się na dzień następny tj. 1 czerwca. Pozostałe 25 proc. muszą przelać do 1 września.

W tym roku podstawę naliczeń stanowi kwota 2666,77 zł, tyle wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w drugim półroczu 2008 r. W związku z tym wartość odpisów kształtuje się na poziomie na jednego:

– zatrudnionego w normalnych warunkach – 1000,04 zł (37,5 proc. wskazanej kwoty),

– zatrudnionego w warunkach szczególnych lub wykonującego prace o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych – 1333,39 zł (50 proc. tej kwoty),

– niepełnosprawnego w stopniu znacznym lub umiarkowanym – 1166,71 zł (37,5 proc. + 6,25 proc. tej kwoty),

– młodocianego – 133,34 zł w pierwszym roku nauki (5 proc), 160,01 zł w drugim (6 proc.) i 186,67 zł w trzecim (7 proc.).

Kwota zwiększenia na jednego emeryta i rencistę to 166,67 zł.

Więcej w Rzeczposplitej z 20 maja 2009 r.