Darczyńcy pod lupą

Rzeczpospolita (2009-05-21), autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

maj 21, 2009

Po wprowadzeniu 1 stycznia 2007 r. zwolnienia od podatku dla spadków i darowizn przekazywanych najbliższej rodzinie w niektórych urzędach skarbowych znacząco wzrosła liczba osób, które obdarowały bliskich lub pożyczyły im znaczne pieniądze. Teraz skarbówka sprawdza, czy darczyńcy lub pożyczkodawcy byli na tyle bogaci, by dzielić się z krewnymi.

Darczyńcy i pożyczkodawcy, podobnie jak osoby nie deklarujące żadnych dochodów, a mające znaczne wydatki, są na liście osób, którymi interesuje się administracja podatkowa i skarbowa. Służą temu kontrole podatkowe lub skarbowe pod kątem przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł.

W zakresie kontroli z nieujawnionych źródeł przychodu kontrolowane są źródła finansowania majątku poszczególnych osób fizycznych bez względu na zawarty związek małżeński czy rozdzielność majątkową.

W kręgu zainteresowania skarbówki pozostają też osoby żyjące w konkubinacie. Zwłaszcza, że coraz większą skalę ma proceder przerzucania majątku na konkubentów, a nawet ich bliskich, przez osoby podejrzewane o popełnienie przestępstw – także podatkowych i skarbowych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 21 maja 2009 r.