Czy po likwidacji firmy są koszty…

Gazeta Prawna , autor: . Aw , oprac.: GR

mar 19, 2007

Likwidujemy kilka punktów handlowych. Postanowiliśmy zmienić rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Nie wiemy jednak, czy w takiej sytuacji likwidacja urządzeń, od których dokonywaliśmy odpisów amortyzacyjnych, a które utracą swoją przydatność gospodarczą, będzie stanowiła koszt podatkowy Czy do kosztów można zaliczyć niezamortyzowaną wartość tych składników.

Dla wielu przedsiębiorców, jednym z bardzo uciążliwych przepisów jest art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT (art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT), który zabrania uznania za koszt podatkowy strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności. Aby ten przepis miał zastosowanie, muszą wystąpić następujące zdarzenia: likwidacja nieumorzonego środka trwałego, utrata przydatności gospodarczej takiego środka, powodem utraty przydatności gospodarczej środka MAREK KOLIBSKI trwałego jest zmiana rodzaju działalności.

Jeżeli zatem podatnik zmienia rodzaj działalności i w związku z tym likwidowane środki trwałe przestają już być przydatne, to przepis jest jednoznaczny, nie umorzona wartość początkowa nie może być kosztem podatkowym.

W przypadku likwidacji punktów handlowych należy mieć jednak na uwadze, iż z jednej strony nie wszystkie środki trwale utracą w związku z tym przydatność gospodarczą i nie dojdzie do ich likwidacji, gdyż mogą być wykorzystane w innych punktach handlowych, np. komputery. Z drugiej strony, jeżeli jakieś środki trwałe nie mogą być dalej wykorzystywane w nowej działalności, to najlepiej je sprzedać, gdyż wówczas niezamortyzowaną wartość początkowa będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych środków trwałych. Nie dojdzie tu zatem do likwidacji środka trwałego w związku z likwidacją punktu handlowego. Środek ten nie utraci przydatności gospodarczej, gdyż sama jego sprzedaż będzie elementem tejże działalności. Cena zbycia środka trwałego może być niska, zależna od zaoferowanej przez kontrahenta. Większy problem jest jednak z nieruchomościami budynkowymi, nie zawsze podatnikowi opłaca sieją sprzedawać w danej chwili. Jeżeli byłby to lokal użytkowy, to warto go wynająć po likwidacji punktu handlowego lub podnająć, gdy nie byliśmy jego właścicielem, a ponieśliśmy amortyzowane nakłady na ulepszenie.

Ponadto należy pamiętać, że nawet likwidacja większości punktów handlowych pozwoli uznać za koszt nieumorzoną wartość środków trwałych, o ile chociaż w jednym z pozostałych punktów będzie nadal prowadzona dotychczasowa działalność. Można ograniczyć dany rodzaj działalności gospodarczej, ważne by go nie zmieniać. Potwierdził to np. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupsku w piśmie z dnia 20 października 2006 r. (nr PII/423-12/06). Co więcej, gdyby w dalszej perspektywie (np. po roku) doszło do rezygnacji z danego rodzaju działalności, to nie należy korygować wcześniejszych kosztów (w postaci nieumorzonych wartości zlikwidowanych środków trwałych), a wyłączyć z kosztów podatkowych jedynie nieumorzoną wartość początkową ostatnich likwidowanych środków trwałych, np. znajdujących się w ostatnim punkcie handlowym.

Zmiana metody prowadzenia danej działalności i związana z tym likwidacja środków trwałych również pozwala na ujęcie jako koszt uzyskania przychodu nieumorzonej wartości likwidowanych środków. Również i w tym przypadku nie dochodzi do zmiany rodzaju działalności.

Więcej Gazeta Prawna.