Czy można odzyskać różnicę w podatku

Gazeta Prawna (2009-05-26), autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

Maj 26, 2009

Jeśli podatnik odprowadzał do urzędu skarbowego 19-proc. podatek zamiast 10-proc, ma prawo odzyskać różnicę wynikającą z błędnego opodatkowania. W tym celu musi złożyć korektę deklaracji.

Podatnik jest emerytem wojskowym i korzysta z dofinansowania z funduszu socjalnego. W latach 2006-2007 Wojskowe Biuro Emerytalne obciążało jego przychód 19-proc. stawką PIT w związku z tymi wypłatami i wystawiło PIT. Emeryt uwzględnił wypłacone kwoty w zeznaniu rocznym. Jednak podatnik otrzymał interpretację podatkową, gdzie urząd wyjaśnił, że od takich wypłat powinien być pobierany 10-proc. PIT.
– Czy może skorygować zeznania podatkowe za lata 2006-2007 i odzyskać nadpłaconą różnicę pomiędzy 19-proc. a 10-proc. stawką podatkową?

Tak. Podatnik ma prawo ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego w latach 2006 i 2007 poprzez złożenie wniosków o stwierdzenie nadpłat oraz skorygowanych zeznań (deklaracji) wraz z dołączonymi pisemnymi uzasadnieniami przyczyn korekt za te lata. Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przedmiotowej sprawie wygasa po upływie pięciu lat od dnia złożenia zeznania (deklaracji).

Więcej w Gazecie Prawnej z 26 maja 2009 r.