Urlop nie przerywa liczenia okresu zasiłkowego

Rzeczpospolita (2009-05-29), autor: Krystyna Tymorek , oprac.: GR

maj 31, 2009

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby nie dłuższy niż 182 dni, a podczas ciąży i niezdolności wywołanej gruźlicą przez maksymalnie 270 dni.

Do jednego okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy. Uwzględnia się w nim również okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

W przerwie pracownik może wykorzystywać urlop wypoczynkowy. Ale samo pójście na wypoczynek nie przerywa liczenia jednego okresu zasiłkowego. Może jednak utrudnić ustalenie okresu wypłaty zasiłku chorobowego, podobnie jak innego rodzaju przerwy w niezdolności do pracy. Ma to związek z zaprzestaniem zamieszczania w zwolnieniach lekarskich, przekazywanym płatnikom zasiłku, numerów statystycznych chorób, co zostało spowodowane koniecznością ochrony danych osoby niezdolnej do pracy. Numer statystyczny choroby wpisuje się tylko w oryginale zwolnienia, który przekazywany jest do ZUS, i w kopii pozostawianej w dokumentacji medycznej.

Jeśli pracownik po urlopie ponownie zapadnie na tę samą chorobę co przed swoimi wakacjami, lekarz powinien wpisać na druku zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA kod literowy „A”. Ten kod to informacja dla płatnika zasiłku chorobowego, że musi ustalić, jak długa była przerwa w niezdolności do pracy. Jeżeli nie przekroczyła 60 dni, okresy niezdolności do pracy przed przerwą i po przerwie powinny być zliczone do jednego okresu zasiłkowego.

Gdy w niezdolności do pracy wystąpiła przerwa, a w prawidłowo wystawionym zwolnieniu lekarskim nie ma kodu literowego „A” powinno to oznaczać, że niezdolność do pracy powstała z innej przyczyny. W takim wypadku okresu niezdolności do pracy przypadającego przed przerwą (tu. urlopem) nie należy sumować do jednego okresu zasiłkowego z okresem obecnej niezdolności do pracy, powstałej po przerwie. W takim razie powstanie nowy okres zasiłkowy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 maja 2009 r.


•• Obowiązki pracodawcy osób niepełnosprawnych w 2009 roku w świetle zmian wprowadzonych nowelizacją Kodeksu pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o rehabilitacji

Szkolenia w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Bydgoszczy i Wrocławiu
zobacz więcej »