Jeśli osoba, która stała się niezdolna do pracy, jest zatrudniona u więcej niż jednego płatnika składek, musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie do każdego z płatników. W takiej sytuacji powinna się zwrócić do lekarza z prośbą o wystawienie odpowiedniej liczby zaświadczeń.

Zaświadczenie lekarskie wystawia się z dwiema kopiami. Oryginał takiego zaświadczenia osoba je wystawiająca przesyła w ciągu siedmiu dni od dnia wystawienia bezpośrednio do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pierwszą kopię zaświadczenia lekarskiego otrzymuje ubezpieczony, czyli pacjent, który przyszedł na badania.

Natomiast drugą kopię przechowuje wystawiający je medyk. Zaświadczenie jest archiwizowane przez okres trzech lat. Jeśli natomiast osoba, która stała się niezdolna do pracy, jest zatrudniona u więcej niż jednego płatnika składek, który jest zobowiązany do wypłaty jej wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy lub zasiłku chorobowego, wówczas, aby taka wypłata była możliwa, musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie do każdego z płatników. W takiej sytuacji powinna się zwrócić do lekarza z prośbą o wystawienie odpowiedniej liczby zaświadczeń.

Więcej w Rzeczpospolitej z 2 czerwca 2009 r.