Zatrudnienie rodziny bywa kosztowne

Rzeczpospolita (2009-06-03), autor: ARTI , oprac.: GR

cze 3, 2009

Pomoc krewnych w prowadzeniu biznesu jest nieoceniona. Nie zawsze jednak bywa opłacalna. Wypłacone im wynagrodzenie nie zwiększy bowiem kosztów podatkowych.

Wynagrodzenie wypłacone małżonkowi i małoletnim dzieciom przedsiębiorcy, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, nie jest kosztem podatkowym. Tak samo jest z wynagrodzeniem wypłaconym – w przypadku spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej – małżonkom i małoletnim dzieciom wspolników.

Nie dosyć bowiem, że u przedsiębiorcy wypłacone wynagrodzenie nie jest kosztem, to u członka rodziny jest ono przychodem ze stosunku pracy. A to oznacza, że trzeba od niego pobrać zaliczkę na podatek.

Od wypłaconych wynagrodzeń trzeba też pobierać i odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Pocieszające w przypadku składek jest to, że w części finansowanej przez siebie przedsiębiorca może zaliczyć je do kosztów podatkowych.

W przypadku umowy-zlecenia przedsiębiorca ma też obowiązek pobrać i odprowadzić do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek.

Więcej w Rzeczpospolitej z 3 czerwca 2009 r.