Wystarczy orzeczenie ZUS, aby dostać refundację składek z PFRON

Rzeczpospolita (2009-06-08), autor: JAM , oprac.: GR

czerwiec 8, 2009

Czy osoba prowadząca własną działalność gospodarczą uzyskująca orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy bez prawa do renty, można dalej prowadzić firmę i płacić z niej składki w pełnej wysokości?

PFRON refunduje osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do ich podstawowej wysokości, czyli których podstawą wymiaru jest 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Z pomocy skorzysta ten, kto posiada orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem – bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności oraz terminowo opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i nie ma zaległości wobec PFRON.

W tej sytuacji można dalej prowadzić własną działalność gospodarczą i ubiegać się o refundację składek przez PFRON, ponieważ nie liczy się to, czy dana osoba ma prawo do renty, ale czy ma ważne orzeczenie o niezdolności do pracy lub o stopniu niepełnosprawności.

Więcej w Rzeczpospolitej z 8 czerwca 2009 r.