Dyskryminacja samotnego ojca

Rzeczpospolita (2009-07-23), autor: Tomasz Zalewski , oprac.: GR

lip 24, 2009

Ojcowie dzieci, które zostały porzucone przez matki wkrótce po porodzie, nie mogą przejąć niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego, by samemu zająć się potomstwem.

Aktualnie kodeks pracy przewiduje możliwość przejęcia urlopu macierzyńskiego po porodzie tylko wtedy, gdy matka umiera. W takiej sytuacji ojcu dziecka należy się część urlopu, która nie została wykorzystana przez matkę. Pracownik występujący do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie mu urlopu macierzyńskiego po zmarłej powinien do niego dołączyć akt urodzenia dziecka, akt zgonu żony, jak również zaświadczenie z firmy, w której pracowała, ile wykorzystała urlopu macierzyńskiego.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa w razie śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nią dziecka zasiłek macierzyński przysługuje ojcu lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny. Warunkiem uzyskania tego świadczenia jest przerwanie zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Na razie propozycja, żeby umożliwić ojcu porzuconego dziecka przejęcie urlopu macierzyńskiego, nie znalazła poparcia. Na przeszkodzie stanęło  obiegowe rozumienie pojęcia porzucenie dziecka, które mogłoby być dowolnie interpretowane przez pracodawcę.

Więcej w Rzeczpospolitej z 23 lipca 2009 r.