Podatnicy powinni wiedzieć kiedy dostaną zwrot…

Rzeczpospolita , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

mar 21, 2007

Podatnicy powinni wiedzieć, kiedy dostaną zwrot

Przedsiębiorcy nie mogą w nieskończoność czekać, aż urząd skarbowy wyjaśni, czy zwrot VAT w ogóle im się należy i kiedy go dostaną.

Takie stanowisko zajął rzecznik praw obywatelskich we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją art 87 ust 2 ustawy o VAT.

Wyjaśnił, że podstawową zasadą VAT jest neutralność. Wyraża się ona tym, że przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w cenie zakupów, a gdy powstanie u niego nadwyżka podatku naliczonego nad należnym – otrzymać jej zwrot w terminie 60 dni od złożenia rozliczenia. Przepisy pozwalają jednak wydłużyć ten okres, jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia". Ponieważ w art 87 ust 2 ustawy o VAT nie został określony konkretny termin, w jakim organ skarbowy powinien zakończyć postępowanie wyjaśniające, przedsiębiorca czeka na pieniądze przez bliżej nieokreślony czas.

Podatnik jest zmuszony ponosić ciężar VAT naliczonego, choć zgodnie z zasadą neutralności nie powinien być nim obarczony" – pisze rzecznik we wniosku do TK.

Zaznacza, że takie rozwiązanie narusza konstytucyjną zasadę ochrony prawa własności, którą TK (np. wyrok P 4/99) każe rozumieć jako wolność nabywania mienia, jego zachowania oraz dysponowania nim". Kwota należnego zwrotu jest, zdaniem Janusza Kochanowskiego, właśnie taką własnością. Wyjaśnia, że prawo to może być naruszane jedynie w ustawie i w bardzo precyzyjnie określonych sytuacjach. Wydłużanie terminu zwrotu do czasu sprawdzenia jego zasadności nie spełnia tego warunku.

– Artykuł 87 ust. 2 ustawy o VAT uniemożliwia swobodne dysponowanie prawem własności – twierdzi rzecznik.

Argumentuje też, że organy skarbowe mogą sprawdzić rozliczenia podatnika i nałożyć na niego 30 proc sankcji po zwróceniu mu nadwyżki VAT.

Prawo do opóźniania zwrotu wykracza poza granice niezbędnej ochrony interesów fiskalnych państwa. Nie jest koniecznością, za to nadmiernie obciąża podatników" – twierdzi rzecznik we wniosku doTK.

Więcej Rzeczpospolita.