Kwota bazowa to 100 proc…

Gazeta Prawna , autor: Kinga Kaczmarek , oprac.: GR

mar 22, 2007

Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenie społeczne. Ogłasza ją prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Kwota bazowa jest ustalana corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego. Służy do obliczenia tzw. części socjalnej emerytur i rent oraz do podstawy wymiaru tych świadczeń. Obowiązująca od 1 marca 2007 r. kwota bazowa wynosi 2059,92 zł.

Więcej Gazeta Prawna.