Pracodawco, daj szansę niepełnosprawnym…

Handel , autor: Joanna Hamdan , oprac.: GR

mar 23, 2007

Sieciom handlowym coraz trudniej znaleźć pracowników do pracy np. przy kasach czy na hali. Taka sytuacja to wynik migracji zarobkowej Polaków, która nastąpiła po otwarciu dla nas zachodnich rynków pracy, w szczególności Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Dlatego sieci coraz chętniej zatrudniają osoby niepełnosprawne. A w niedalekiej przyszłości zatrudnianie takich osób może stać się atutem przedsiębiorstw, zwiększającym ich atrakcyjność.

Niesłyszący w Carrefourze

Wśród firm zatrudniających osoby niepełnosprawne jest Carrefour. W ub.r. sieć włączyła się w projekt aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. We wrześniu 2006 r. Carrefour zawarł porozumienie z Mazowieckim Oddziałem Polskiego Związku Głuchych o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Pilotażowym sklepem, w którym rozpoczęto wdrażanie projektu, był hipermarket Carrefour Wileńska w Warszawie, gdzie obecnie – przede wszystkim przy kasach – zatrudnione są 23 osoby niesłyszące. Kasy, przy których pracują osoby niesłyszące, opatrzone są odpowiednią informacją dla klientów. Osobom niepełnosprawnym Carrefour oferuje takie same warunki zatrudnienia jak pozostałym pracownikom. Łącznie w placówkach sieci m.in. w Łodzi, Wrocławiu, Legnicy oraz Krakowie pracują obecnie 52 osoby niepełnosprawne. Współpraca ze Związkiem jest początkiem długofalowego projektu, który chcemy wdrażać na terenie całego kraju. W planach firmy jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych z różnym stopniem oraz rodzajem niepełnosprawności również w pozostałych miastach Polski" – podkreśla Alain Souillard, prezes Carrefour Polska. Efektem tego jest rozpoczęcie na początku tego roku praktyk w sklepie w Rybniku przez grupę osób niepełnosprawnych umysłowo.

Program Trener

Kolejną firmą, która stara się przełamywać funkcjonujący w polskim społeczeństwie stereotyp osoby niepełnosprawnej jako niezdolnej do pracy zawodowej, jest Ahold. Od kilku miesięcy koncern w ramach programu Trener współpracuje z Wrocławskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych.

Program skierowany jest głównie do osób ze znaczącym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które zwykle mają niski poziom wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych. Ahold Polska jest pierwszą firmą handlową, z którą podjęliśmy współpracę w ramach programu Trener. W sumie dotychczasowa współpraca z pracodawcami na wrocławskim rynku pracy zaowocowała zatrudnieniem blisko 30 osób" – mówi Małgorzata Gorący, koordynator programu. Zdaniem Agnieszki Koseckiej, regionalnego specjalisty ds. rekrutacji Ahold Polska, pracodawca, który nie ma doświadczenia w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną czy psychiczną, stając przed decyzją o zatrudnieniu takiej osoby będzie miał wątpliwości, czy kandydat sprawdzi się na proponowanym przez pracodawcę miejscu pracy. Dlatego program Trener ma właśnie pomóc pracodawcy w podjęciu decyzji o zatrudnieniu, a osobie szkolonej przekonać się, czy odpowiada jej stanowisko, na którym miałaby w przyszłości pracować" – tłumaczy Agnieszka Kosecka.

Więcej Handel.