Nie każdy przedsiębiorca odzyska zasiłek opiekuńczy…

Rzeczpospolita , autor: Katarzyna Jędrzejewska , oprac.: GR

mar 28, 2007


Przedsiębiorcy, którzy chcą dostać zaległy zasiłek opiekuńczy, mają czas tylko do 16 kwietnia na to, by złożyć do ZUS wniosek w tej sprawie. Ale uwaga: nie dostaną go ci, którzy po zajrzeniu do przepisów lub zasięgnięciu informacji w ZUS wyszli z założenia, że zasiłku nie dostaną I w ogóle nie brali od lekarza zaświadczenia ZUS ZLA z wpisaną opieką.

Teraz, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca br. (P 45/06), wiadomo już, że przepis odmawiający prawa do zasiłku opiekuńczego osobom, które dobrowolnie przystąpiły do ubezpieczenia chorobowego, był niekonstytucyjny. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców, bo oni rzeczywiście mogą płacić składkę na ubezpieczenie chorobowe na zasadzie dobrowolności.

Kto skorzysta na wyroku

Wyrok Trybunału został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z 16 marca br. (nr 47, poz. 318). To oznacza, że od tego dnia wszyscy przedsiębiorcy dobrowolnie opłacaj ący składkę chorobową mają prawo do zasiłku chorobowego. Oczywiście po spełnieniu określonych warunków (patrz ramka niżej).

Kto nie skorzysta

Teoretycznie wyrok Trybunału powinien też zadziałać wstecz i dzięki niemu zasiłek opiekuńczy powinni dostać również wszyscy ci, którzy wcześniej – na skutek niekonstytucyjnego przepisu – takiego prawa nie mieli.

Jest nawet konkretny przepis, na podstawie którego mogliby dostać teraz zaległy zasiłek. To art. 67 ust. 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. w DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm., w skrócie ustawa chorobowa). Wynika z niego, że jeżeli niezgłoszenie roszczenia o wypłatę zasiłku nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej, to termin 6 miesięcy (chodzi o termin przedawnienia – przyp. K. J.) liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.

Teoretycznie więc przedsiębiorca, który nie dostał wcześniej zasiłku opiekuńczego, ma 6 miesięcy na to, by o niego wystąpić (czyli czas aż do 17 września br.). Jest tylko Jeden warunek. Żeby dostać zaległy zasiłek, przedsiębiorca musiałby mieć dzisiaj wystawione wtedy zaświadczenie lekarskie ZUS Z LA z wpisaną opieką nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny. A który przedsiębiorca wziął to zaświadczenie, wiedząc z góry, że i tak nie dostanie zasiłku opiekuńczego.

Ci, którym ZUS odmówił

W praktyce o zaległy zasiłek mogą starać się dziś tylko ci, którzy nieświadomi przepisów lub w poczuciu niesprawiedliwości brali jednak zaświadczenia od lekarza I występowali o zasiłek opiekuńczy. Dzięki temu, że wtedy dostali odmowną decyzję ZUS, teraz mają się od czego odwoływać.

W jaki sposób Mogą teraz złożyć do ZUS wniosek o wznowienie postępowania acłministracyjnego (wyżej pokazujemy, jak go napisać). Trzeba go nazwać skargą (zgodnie z art. i45a § 2 kodeksu postępowania administracyjnego) lub po prostu wnioskiem. Nie trzeba go uzasadniać, bo sprawa jest oczywista.

Wniosek należy skierować do prezesa ZUS, ale złożyć za pośrednictwem swojej jednostki terenowej ZUS.

Od wniosku nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej, bo pisma w sprawach ubezpieczenia społecznego nie są nią objęte.

Uwaga: czasu na złożenie wniosku nie jest dużo, bo tylko miesiąc od ogłoszenia wyroku TK w Dzienniku Ustaw. Najpóźniej więc trzeba go złożyć 16 kwietnia.

Ci, którzy się spóźnią, skazują się na dłuższą mitręgę, bo najpierw będą musieli wystąpić o przywrócenie im terminu na złożenie wniosku, a dopiero później, po uzyskaniu zgody, będą mogli składać sam wniosek.

Więcej Rzeczpospolita.