W nowym wzorze nie ma kolumny na reprezentację…

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

mar 29, 2007

W nowym wzorze nie ma kolumny na reprezentację.

Podatnicy, którzy prowadzili działalność przed 15 marca, mogą korzystać ze starego wzoru księgi.

Mogą też założyć księgę według nowej wersji przewidzianej w nowelizacji rozporządzenia MF. Przedsiębiorcy, którzy założyli firmę 15 marca (albo później), nie ma-j ą takiego wyboru – obowiązuj e ich nowy wzór.

Czym się różni stara i nowa wersja Ilością kolumn kosztowych". W poprzednim wzorze została rubryka, w której do końca ubiegłego roku księgowaliśmy wydatki na reklamę niepubliczną i reprezentację (była to kolumna 12). Zaliczaliśmy je do kosztów tylko do wysokości limitu (0,25 proc. przychodów). Od 1 stycznia każda reklama to koszt bez ograniczeń. Nie odliczymy natomiast wydatków na re -prezentację. Z nowego wzoru księgi wyleciała więc jedna kolumna, a numeracja pozostałych się przesunęła. Wynagrodzenia będziemy księgować w kolumnie 12, a tzw. pozostałe wydatki (tu m.in. koszty reklamy) w 13.

Podatnicy kontynuujący działalność nie muszą po wejściu w życie nowelizacji zmieniać wzoru księgi. Mogą nadal prowadzić ją według starego szablonu. Oczywiście z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją. Tak wynika z jej przepisów przejściowych. Mówiąc prościej, możemy kontynuować zapisy w starej księdze, ale nie możemy nic wpisywać w kolumnie koszty reprezentacji i reklamy objęte limitem".

Z nowelizacji wynika też, że podatnicy, którzy od 1 stycznia na własną rękę dopasowali zapisy w księdze do zmian w ustawie o PIT (np. koszty reklamy niepublicznej wpisywali w kolumnie 14 pozostałe wydatki"), postępowali prawidłowo. Urząd skarbowy nie zarzuci im, że księga jest wadliwa i nie może być dowodem w postępowaniu podatkowym.

Więcej Rzeczpospolita.