Komplikacje w opodatkowaniu sprzedaży mieszkań

Rzeczpospolita (2010-03-31), autor: Grażyna J.Leśniak , oprac.: GR

kwi 1, 2010

Fiskus żąda zapłaty 19 proc. podatku od osób, które sprzedały mieszkanie z udziałem w gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym, korzystając z ulgi meldunkowej bo  zwolnienie nie obejmuje udziału w użytkowaniu wieczystym działki, a skoro tak, to przychód ze sprzedaży tego prawa ma być opodatkowany 19-proc. podatkiem zgodnie z art. 30e o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek ten powinien zatem wykazać w zeznaniu rocznym za rok, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych – czytamy w Rzeczpospolitej.

Nie wiadomo jednak jak ustalić tę wartość, bo nie jest ona nawet wyszczególniona w umowie sprzedaży. Ministerstwo Finansów nie wydało żadnych takich wytycznych. Zgodnie z przepisami to fiskus ma wziąć biegłego, jeśli zakwestionuje cenę podaną przez podatnika. Decyzja należeć będzie do podatnika. Jeśli dochód przyjęty przez podatnika będzie kwestionowany, to trzeba pamiętać, iż urzędowi przysługuje prawo do oszacowania dochodu, jednakże oznacza to wówczas, że urząd będzie musiał wskazać, dlaczego podatnik się myli.

Przepisy art. 21 ust. 1 pkt 126 updof regulujące obowiązującą w latach 2007 – 2008 ulgę meldunkową (zwaną tak od wymaganego do skorzystania z niej zameldowania na pobyt stały w zbywanym lokalu przez co najmniej 12 miesięcy) są wadliwe, minister finansów, gdy usiłował je naprawiać interpretacją ogólną, w której wyjaśniał, jak liczyć owe miesiące.

Więcej w Rzeczpospolitej z 31 marca 2010 r.