Wcześniejsze emerytury do 2011 roku…

Gazeta Prawna , autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

mar 30, 2007

Wcześniejsze emerytury do 2011 roku

Nauczyciele mogą zachować prawo do wcześniejszych emerytur do końca 2011 roku.

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz ustawy- Karta Nauczyciela. Zgodnie z nim nauczyciele urodzeni po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r., zachowują prawo do emerytury, bez względu na wiek do 31 grudnia 20H r. Z prawa do wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej będą mogły skorzystać tylko osoby, które nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, do budżetu państwa.

Więcej Gazeta Prawna.