Rozliczenie PIT: na co uważać przy odpisie na dzieci

Rzeczpospolita (2010-04-09), autor: MPA , oprac.: GR

kwi 11, 2010

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, z odliczenia nie mogą korzystać rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz opiekunowie prawni dziecka, jeśli dzieci z nimi nie mieszkają.

Odpis przysługuje podatnikom, którzy płacą PIT według stawek 18 i 32 proc. Mogą z niego skorzystać zarówno osoby rozliczające dochody z pracy na formularzu PIT-37, jak i przedsiębiorcy składający PIT-36. Nie dotyczy to już jednak tych, którzy jako formę opodatkowania swojej działalności wybrali stawkę liniową 19 proc. albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jeżeli jednak dana osoba oprócz działalności gospodarczej opodatkowanej w sposób liniowy uzyskiwała przychody z pracy, może od nich odjąć kwotę ulgi.

Należy pamiętać, że roczna kwota odliczenia dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych. Przysługującą im roczną kwotę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnie ustalonej proporcji.

Odstępstwo od tych reguł dotyczy rodziców, w stosunku do których orzeczone zostały rozwód albo separacja. Odliczenie przysługuje wówczas temu rodzicowi, u którego dzieci faktycznie mieszkają.

Więcej w Rzeczpospolitej z 9 kwietnia 2010 r.