Kiedy sprzedaż lokalu jest wolna od podatku

Rzeczpospolita (2010-04-13), autor: MPA , oprac.: GR

kwi 14, 2010

Osoba, która za pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania spłaca kredyt zaciągnięty wcześniej na jego zakup, korzysta ze zwolnienia z podatku. Dotyczy to lokalu kupionego przed końcem 2006 r., który został sprzedany przed upływem pięciu lat. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 30 marca 2010 r. (nr IPPB2/415-227/10-2/MG) – czytamy w Rzeczpospolitej.

Jak informuje dziennik, zgodnie z ustawą o PIT podatek należy zapłacić, jeśli sprzedaż nieruchomości następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została nabyta lub wybudowana. Jeśli mieszkanie zostało kupione przed końcem 2006 r., to stosuje się obowiązujące wtedy przepisy. Ustawa przewiduje jednak zwolnienie, pod warunkiem że w tym samym terminie podatnik złoży oświadczenie, iż w ciągu dwóch lat wyda uzyskaną kwotę na własne cele mieszkaniowe.

Dotyczy to również wydatków na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętej na cele mieszkaniowe w banku lub w SKOK mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętej przed dniem uzyskania przychodów ze sprzedaży.

Dyrektor IS stwierdził, że kwotę spłaty kredytu hipotecznego należy uznać za wydaną przez wnioskodawcę na cele mieszkaniowe. Oznacza to, że ta kwota korzysta ze zwolnienia, jeżeli podatnik nie korzystał wcześniej z odliczeń wynikających z tzw. ulgi odsetkowej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 kwietnia 2010 r.