Jak rozliczyć nadpłatę składek ZUS

Rzeczpospolita (2010-04-28), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

kw. 29, 2010

Pracodawca, który pobrał zbyt duże składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, musi je zwrócić pracownikowi, który powinien te kwoty wykazać w zeznaniu rocznym – czytamy w Rzeczpospolitej.

Jak czytamy  w Rzeczpospolitej, problemem nadpłaty składek zajmowała się Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 30 maja 2008 r. (IPPB2/415-308/08-4/AS).

Zdaniem wnioskodawcy w formularzu PIT-11 o kwotę zwróconych składek należy pomniejszyć odliczone w danym roku składki. Dzięki temu podstawa opodatkowania zostanie zwiększona, ale jednocześnie kwota ta nie zostanie drugi raz zaliczona do przychodu.

Izba skarbowa nie zgodziła się z tym stanowiskiem. Wyjaśniła, że zwrócone za pośrednictwem pracodawcy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dla pracownika przychodem ze stosunku pracy.

Kwotę zwróconych składek pracodawca dolicza do wynagrodzenia i do pozostałych przychodów uzyskanych przez pracownika w miesiącu zwrotu i pobiera zaliczkę na podatek dochodowy. Postępuje tak niezależnie od tego, czy jest to zwrot składek pobranych od pracownika w latach ubiegłych czy też w roku bieżącym.

Izba wyjaśniła, że kwota zwrotu nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Nalicza się jednak od niej ubezpieczenie zdrowotne. Podkreśliła, że w sytuacji zwrotu składek za lata ubiegłe nie ma podstaw do zastosowania innych rozwiązań. Niedopuszczalne jest więc obniżenie pobieranych na bieżąco składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Nieprawidłowe byłoby także dokonanie korekty informacji o dochodach uzyskanych przez pracownika na druku PIT-11 sporządzonym przez pracodawcę za lata poprzednie. To dlatego, że jest ona wystawiana za rok i ma odzwierciedlać stan faktyczny. Decyduje więc wysokości składek pobranych przez płatnika składek, a nie należnych.

Natomiast w informacji o dochodach PIT-11 sporządzonej za rok, w którym dokonano zwrotu nadpłaconych składek, pracodawca powinien wykazać całość pobranych z dochodu pracownika składek. Kwotę zwróconych składek należy podać łącznie z innymi przychodami pracownika.

Więcej w Rzeczpospolitej z 28 kwietnia 2010 r.


Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa według zasad obowiązujących w 2010 roku
Szkolenia we Wrocławiu (13 maja), Katowicach (14 maja), Gdańsku (18 maja), Poznaniu (17 czerwca)
zobacz więcej »