Opracowanie ZUS z 30 kwietnia 2010 r.

Pobierz materiał Zakładu Ubezpieczeń Społecznych »

Z dniem 1 maja 2010 r. wchodzą w życie nowe rozporządzenia dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Celem przygotowania nowych przepisów było uproszczenie oraz skrócenie obszernych regulacji dotychczasowych rozporządzeń nr 1408/71 oraz nr 574/72, jak również uwzględnienie nowych warunków społeczno-gospodarczych w państwach członkowskich.