To nie firma decyduje o prawie do emerytury pomostowej

Dziennik Gazeta Prawna (2010-05-04), autor: Artur Radwan , oprac.: GR

maj 5, 2010

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, pracodawca nie może sam określać dla celów emerytalnych, które stanowiska pracy kwalifikują się do tzw. szczególnych warunków. Nawet zaświadczenie firmy nie musi być wiążące dla ZUS.

Według Sądu Najwyższego (Sygn. akt II UK 236/09) nie należy do kompetencji pracodawcy określanie, dla celów emerytalnych, stanowisk pracy, które spełniają kryteria pracy w szczególnych warunkach. Oświadczenia pracowników i świadectwo pracy nie jest wiążące dla sądu przy ocenianiu, że dane stanowisko jest zaliczone do pracy w szczególnych warunkach.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 4 maja 2010 r.