Nowe PKD, ale składka ta sama

Rzeczpospolita (2010-05-07), autor: Michał Jakubowski , oprac.: GR

maj 10, 2010

Jeśli firma nie zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego więcej niż dziewięć osób, nie musi przeliczać należności na ten cel. Nadal stosuje 1,67 proc.

– Od 1 kwietnia 2010 r. składkę wypadkową należy ustalać na podstawie PKD 2007. Według niej mój zakład (zatrudniam do dziewięciu osób) ma nr 4120z i składka powinna wynosić 2 proc., ale w następnym akapicie instrukcji ZUS napisano, że zakład zgłaszający do ubezpieczenia zdrowotnego do dziewięciu osób płaci połowę najwyższej stawki, czyli 1,67 proc. Która składka jest właściwa? – pyta czytelnik „Rzeczpospolitej”

Właściwa składka to 1,67 proc. Gdyby płatnik ustalał składkę samodzielnie, wówczas obowiązywałaby go ta na poziomie 2 proc.

Gdy płatnik miał więcej niż dziewięciu ubezpieczonych, ale nie składał ZUS IWA za trzy ostatnie lata, musi samodzielnie ustalić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe.

W tym celu ustala grupę działalności. Podstawą są dwie pierwsze cyfry z kodu rodzaju przeważającej działalności według tzw. PKD 2007, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

W ten sposób określi, do jakiego działu (albo sekcji) został zaklasyfikowany. Zatem jeśli płatnik ma PKD 4120Z, to należy do PKD F-41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków.

Płatnik składek zgłoszony w ZUS od 1 stycznia do 31 marca 2010 r. ustala dla siebie stopę procentową składki na podstawie tabeli z załącznika nr 2a do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Odczytuje wysokość stopy procentowej składki odpowiadającej grupie działalności, do której został zaklasyfikowany według kodu PKD na poziomie działu (albo sekcji). Obowiązująca takiego płatnika stopa procentowa wynosi 2 proc.

Więcej w Rzeczpospolitej z 7 maja 2010 r.