VAT: Do kiedy można poprawić deklarację

Rzeczpospolita (2010-05-06), autor: KPT , oprac.: GR

maj 10, 2010

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, ograniczenie terminu odliczenia VAT w wyniku korekty jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. Tak wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 kwietnia 2010 r. (sygn. III SA/Wa 23/10).

Sprawa dotyczyła korekty deklaracji VAT za maj – grudzień 2004 r. Dokonała jej firma Forum Film Poland. W uzasadnieniu wskazała, że do połowy 2005 r. ustawa o VAT przewidywała zwolnienie dla usług dystrybucji filmów. Firma z niego korzystała i nie odliczała VAT naliczonego związanego z ich świadczeniem. Zdaniem spółki z VI dyrektywy w sprawie VAT wynika jednak, że miała do tego prawo. Usługi te powinny być opodatkowane, a skoro tak, podatnikom je świadczącym na mocy prawa UE przysługuje prawo do odliczania VAT z faktur zakupu.

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty i korektę deklaracji spółka złożyła w 2009 r. Urząd skarbowy uznał, że został złożony zbyt późno, i pozostawił go bez rozpatrzenia.

Sprawa trafiła do sądu. Ten oddalił skargę. W uzasadnieniu podzielił stanowisko organów podatkowych. Podkreślił, że art. 86 ust. 13 ustawy o VAT nie może być uznany za sprzeczny z prawem UE. Pozwala ono bowiem na określenie przez państwa członkowskie warunków korekty rozliczeń.

Więcej w Rzeczpospolitej z 6 maja 2010 r.