Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym (…)

sejm.gov.pl (2010-05-20), autor: AB , oprac.: GR

maj 20, 2010

20 maja weszła w życie Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 75 poz. 473)

pobierz ustawę »

Nowelizacja łagodzi ograniczenia przedsiębiorców w zakresie możliwości korzystania z podatku liniowego. Prawo do jego opłacania zyskali przedsiębiorcy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy świadczyli usługi na rzecz byłego pracodawcy.

W ustawie została zmieniona ze 100 zł na 200 zł kwota zwolnienia dotyczącego jednorazowej wartości nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją i reklamą.