Pomoc PFRON: szczególne preferencje dla wnioskodawców dotkniętych powodzią

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2010-05-27), autor: Rada Nadzorcza PFRON , oprac.: GR

maj 31, 2010

Komunikat Funduszu z 27 maja 2010 r.

Szczególne preferencje dla wnioskodawców poszkodowanych w wyniku skutków powodzi mającej miejsce w Polsce w maju 2010 r., którzy ubiegają się o wsparcie w ramach programów zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą PFRON

Uchwała nr 15/2010 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 27 maja 2010 r.

przeczytaj uchwałę PFRON »