Jak zaksięgować dopłatę do okularów ?

Dziennik Gazeta Prawna (2010-05-31), autor: Ap , oprac.: GR

cze 1, 2010
Zgodnie z prawem pracy w pewnych przypadkach pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi okularów korygujących wzrok.

W Gazecie Prawnej czytamy, że obowiązek zapewnienia pracownikom okularów korygujących nie wiąże się z prawem do kontrolowania zakupionego przez pracownika aktywa, tak więc wydatki związane z wypełnieniem tego obowiązku są kosztem w tym przypadku – w wysokości poniesionej przez pracodawcę. Charakter tego typu kosztu wskazuje, że jest to rodzaj świadczenia dla pracownika. Jeżeli spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, koszt ten należy zaprezentować w pozycji B.VI – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Jeżeli natomiast rachunek zysków i strat sporządzany jest w ujęciu kalkulacyjnym, prezentacja zależy od zakwalifikowania kosztów dotyczących danego pracownika.

Jednostki dokonują rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Jeśli wydatki na dofinansowanie okularów są istotne, a niskie wskaźniki rotacji pracowników pozwalają uzasadnić, że poniesiony koszt dotyczy także przyszłych okresów, można go rozliczać w czasie tylu lat, co ile pracownik jest uprawniony do występowania o zwrot wydatków.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 31 maja 2010 r.