Wolne przysługuje na turnus rehabilitacyjny

Rzeczpospolita (2010-06-01), autor: Syg , oprac.: GR

cze 2, 2010
Pracodawca na podstawie wniosku lekarza udziela osobie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zwolnienia od pracy na czas pobytu na turnusie rehabilitacyjnym.

Jestem osobą z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W tym roku od 2 lutego do 1 marca przebywałam w szpitalu na oddziale rehabilitacji. Za ten czas dostałam zwolnienie lekarskie. Niedawno dowiedziałam się, że mogę 21 dni w ciągu roku przeznaczyć na leczenie rehabilitacyjne z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Czy mogę teraz „odkręcić” to, co się stało? – pyta czytelniczka Rzeczpospolitej.

Nie. Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku. Tak wynika z art. 20 ustawy o rehabilitacji.

Pracodawca udziela osobie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zwolnienia od pracy na podstawie wniosku lekarza sprawującego opiekę nad tą osobą o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Wniosek lekarza określa rodzaj turnusu i czas jego trwania. Skierowanie na turnus rehabilitacyjny niepełnosprawny przedstawia pracodawcy w takim terminie, który umożliwi zapewnienie normalnego toku pracy w zakładzie. Podstawą wypłaty wynagrodzenia za czas zwolnienia jest natomiast przedłożony pracodawcy dokument, który potwierdza pobyt na turnusie.

Poza tym prawo do odpłatnego zwolnienia z pracy przysługuje w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy. Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy na turnusy, badania czy zabiegi oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Czytelniczka natomiast korzystała z rehabilitacji szpitalnej, która jest czym innym niż turnus rehabilitacyjny czy badania specjalistyczne. W czasie leczenia przebywała na zwolnieniu lekarskim i otrzymywała wynagrodzenie chorobowe. Jej przypadek nie dawał podstaw do udzielenia wolnego w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym ani tym bardziej do wypłaty wynagrodzenia.

Więcej w Rzeczpospolitej z 1 czerwca 2010 r.