Kupno firmy może zwiększyć podatek

Rzeczpospolita (2010-06-01), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

cze 2, 2010
Nabywca przedsiębiorstwa, który przestaje wykorzystywać je do prowadzenia działalności opodatkowanej, musi dokonać korekty podatku czytamy w Rzeczpospolitej.

Alior Bank we wniosku o interpretację wyjaśnił, że planuje kupić przedsiębiorstwo spółki z o.o., która prowadzi działalność opodatkowaną VAT. Po zakupie przez bank przedsiębiorstwo będzie służyło prowadzeniu działalności zwolnionej. Bank spytał, czy będzie na nim ciążył obowiązek korekty VAT naliczonego na zasadach określonych w art. 91 ustawy o VAT. Zapytał też na jakich zasadach dokonać korekty, gdyby minister finansów uznał, że jednak jest ona konieczna.

Minister finansów uznał, że bank jako beneficjent praw i obowiązków zbywcy będzie zobowiązany do dokonywania stosownych korekt. Minister wyjaśnił, że korekta taka powinna prowadzić do obniżenia VAT naliczonego do odliczenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Nieprawidłowe jest jednak stanowisko, że korekta powinna zostać ograniczona do zmniejszenia VAT naliczonego do odliczenia do zera. To dlatego, że kwota wykazana w poz. 50 lub 51 deklaracji VAT-7 może być również liczbą ujemną. Korekta może oznaczać zwiększenie podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego.

WSA w Warszawie w wyroku z 28 maja 2010 r. zgodził się z argumentami fiskusa i oddalił skargę. Jego zdaniem sposób sformułowania art. 91 ust. 9 ustawy o VAT nie jest sprzeczny z prawem UE. Z przepisów nie wynika także, że obowiązek korekty ograniczony jest tylko do obniżenia VAT naliczonego do odliczenia. Nabywca przedsiębiorstwa powinien to uwzględnić, negocjując cenę.

Więcej w Rzeczpospolitej z 1 czerwca 2010 r.