Outsourcing księgowy musi chronić dane

Rzeczpospolita (2010-06-04), autor: Syg , oprac.: GR

cze 7, 2010
W ramach oszczędności będziemy zlecać prowadzenie księgowości firmie zewnętrznej. Czy do prowadzenie obsługi księgowej przez firmę zewnętrzną potrzebna jest umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Tak. W stosunkach pracowniczych pracodawca pełni funkcję administratora danych osobowych. Przetwarzanie danych może powierzyć innemu podmiotowi w drodze pisemnej umowy. Tak wynika z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Umowa taka powinna określać co najmniej zakres i cel przetwarzania danych osobowych.


Pracodawca, udostępniając dane osobowe pracowników podmiotowi zewnętrznemu w celu prowadzenia obsługi księgowej swojej dokumentacji, ma obowiązek zawrzeć z nim odrębną umowę
powierzenia danych osobowych.

Zdarza się, że firmy, udzielając podmiotowi zewnętrznemu pełnomocnictwa do jego reprezentowania we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem księgowości, uznają, że pełnomocnictwo to stanowi podstawę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Takie postępowanie jest jednak sprzeczne z przepisami o ochronie danych osobowych, które wprost wymagają zawarcia odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 czerwca 2010 r.