Fiskus będzie obsługiwał firmy według branż…

Gazeta Prawna , autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

kw. 3, 2007

W organach podatkowych ma zostać wdrożony francuski system obsługi podatników.

System polega na rozdzieleniu bieżącej obsługi przedsiębiorców od orzecznictwa podatkowego.

Firmy oczekują wprowadzenia zmian, które usprawnią ich kontakty z urzędami skarbowymi.

Urzędy skarbowe będą stosować tzw. system francuski w obsłudze podatników i w pracy wewnętrznej. Chodzi o podział na wymiar i orzecznictwo, ale w innym zakresie niż dotychczas. Nowy system polega m.in. na rozdzieleniu bieżącej obsługi podatników i orzecznictwa; podziale podmiotów na podstawie branż gospodarczych; a także wszechstronności urzędników. Takie informacje przekazali nam urzędnicy skarbówki.

Obecnie. trwają przygotowania do wdrożenia takiego systemu w całej administracji skarbowej. Działa on już od lipca 2006 r. w Kujawsko-Pomorskim . Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy. Co ważne, podatnicy system ocenili pozytywnie.

– Nowa organizacja pracy wpłynęła korzystnie na komunikację wewnętrzną. Sprawy podatnika nie są już dzielone między kilka komórek organizacyjnych, a raz przekazana informacja trafia od razu we właściwe miejsce. Podatnicy uważają, że zmiany były pożądane, a ich skutek bardzo pozytywny. Nie chcą już powrotu do tradycyjnej struktury organizacyjnej sprzed wdrożenia systemu -wyjaśnił w rozmowie z GP Maciej Cichański z Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Na początek reorganizacja

Podstawowym założeniem systemu, który już funkcjonuje w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Skarbowym, jest organizacyjne dostosowanie struktury urzędu do istniejącej rzeczywistości gospodarczej. Z informacji Macieja Cichariskiego wynika, że w tradycyjnej strukturze organizacyjnej urzędów dane przedsiębiorstwo funkcjonuje pod wieloma odrębnymi postaciami, tzn. jako podatnik VAT w komórce VAT, podatnik CIT w komórce CIT, podatnik PIT w komórce zajmującej się tym właśnie podatkiem itp. Nie ułatwia to rozumienia zachodzących procesów gospodarczych, działań podejmowanych przez podatnika oraz komunikacji z nim.

– W związku z tym pierwszym zabiegiem było zastosowanie podatkowej brzytwy Ockhama, czyli zaprzestanie mnożenia przedsiębiorstwa na tyle bytów, ile składa ono deklaracji. Aby było to możliwe, przeprowadzono reorganizację całego pionu podatkowego oraz dostosowano do tego rachunkowość. W pionie podatkowym (wymiar podatków) wydzielono funkcję zasadniczą, czyli bieżącej obsługi podatników związanej z obowiązkiem deklarowania i wpłacania zobowiązań podatkowych oraz pomocniczą związaną z orzecznictwem podatkowym (postępowania podatkowe, interpretacje przepisów) -wyjaśnił Maciej Cichański.

Jednocześnie dodał, że podstawową jednostką organizacyjną bieżącej obsługi jest zespół jednolitego rozmówcy podatkowego. Składa się on z grupy pracowników obsługujących przedsiębiorstwa kompleksowo, z zakresu wszystkich podatków (wszyscy pracownicy zespołu przeszli kilkumiesięczny okres szkoleń w tym zakresie). Kryterium przydziału przedsiębiorstw do poszczególnych zespołów jest podstawowy rodzaj działalności gospodarczej. Podział branżowy (a nie według liter alfabetu czy NIP) umożliwia lepsze poznanie specyfiki przedsiębiorstw, a w konsekwencji lepsze wzajemne zrozumienie.

Więcej Gazeta Prawna.