Składki ZUS: Płatność w ratach uratuje firmę w kłopotach

Rzeczpospolita (2010-06-15), autor: Sylwia Gortyńska , oprac.: GR

cze 16, 2010

Składki ZUS pracodawca powinien opłacać terminowo. Zapłaty i tak nie uniknie, a dodatkowo grożą mu odsetki i kary. Jeśli wie, że nie da rady w całości uiścić należności, może złożyć wniosek o ich rozłożenie na raty – czytamy w Rzeczpospolitej.

Powodami umożliwiającymi ratalną spłatę należności są względy gospodarcze lub inne przyczyny. Tak wynika z art. 29 ust 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

O rozłożenie płatności na raty płatnik musi zawnioskować sam.

ZUS, przychylając się do prośby płatnika, powinien uwzględnić jego możliwości płatnicze i stan finansów ubezpieczeń społecznych. Rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy, która określa szczegółowe warunki realizacji ulgi. Strona nie ma możliwości złożenia od niej odwołania do sądu.

Rozłożenie spłaty zadłużenia na raty powoduje zawieszenie wcześniej wszczętych i niezakończonych postępowań egzekucyjnych dotyczących należności objętych ulgą.

Do ratalnej spłaty należności uprawniona jest każda osoba odpowiedzialna za zadłużenie z tytułu składek, która nie ma środków finansowych na jednorazową spłatę tego zadłużenia.

Starający się o rozłożenie spłaty składek na raty powinien również przedstawić dokumentację umożliwiającą ocenę zasadności udzielenia ulgi.

Po złożeniu wniosku o ulgę płatnik musi terminowo i w pełnej wysokości opłacać składki bieżące.

ZUS ma dwa tygodnie na rozpatrzenie wniosku. Termin ten obowiązuje od dnia skompletowania dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia danej sprawy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 czerwca 2010 r.