Czy po ustaniu zlecenia przysługuje zasiłek macierzyński?

Dziennik Gazeta Prawna (2010-06-17), autor: Andrzej Radzisław , oprac.: GR

cze 21, 2010

Od roku zatrudniamy zleceniobiorcę. Obecnie zatrudniona jest w ciąży. Przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Umowa rozwiąże się z końcem lipca, a na 25 czerwca wyznaczono termin porodu. Czy po rozwiązaniu umowy będzie jej przysługiwał zasiłek macierzyński? Jakie dokumenty pracodawca powinien przekazać do ZUS? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Ekspert  zajmujący się ubezpieczeniami wyjaśnia, że prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu zarówno obowiązkowo (np. pracownikom), jak i dobrowolnie (np. zleceniobiorcom).

Osoba zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia, która z umowy tej przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i w okresie podlegania temu ubezpieczeniu urodzi dziecko, nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego. Ustanie ubezpieczenia chorobowego już po urodzeniu dziecka nie ma żadnego znaczenia.

W okresie trwania umowy-zlecenia zasiłek macierzyński będzie wypłacał zleceniodawca, a po rozwiązaniu umowy wypłatę zasiłku macierzyńskiego przejmie ZUS.

Płatnik będzie zobowiązany składać za osobę, której wypłaca zasiłek macierzyński raport ZUS RCA z kodem 12 40 XX, a także raport ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczeń 04 11 XX.

Po rozwiązaniu umowy-zlecenia płatnik będzie musiał złożyć druk ZUS ZWUA i wyrejestrować zleceniobiorcę z ubezpieczeń. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń powinno nastąpić od 1 sierpnia 2010 r.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 17 września 2010 r.